European Space Week 2022

Pod záštitou českého předsednictví v Radě EU a ve spolupráci s Evropskou komisí a Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) v proběhne v Praze ve dnech 3. - 6. října European Space Week 2022.  

Program se skládá z panelových diskuzí, seminářů a plenárních zasedání, které se budou zabývat tématy jako je představení výzev programu Horizont Evropa (kosmická část), představení kosmických aplikací jako je například Galileo nebo prezentace stavu družicových systému Evropské unie. 

Více informací společně s registračním linkem naleznete na webu EUSPA