European Manufacturing Conference 2024

Evropská výrobní konference se uskuteční 24. a 25. září 2024 v Bruselu a zaměří se na současné a budoucí výzvy evropského průmyslu.

Akce, kterou spolupořádají EFFRA, EIT Manufacturing a ManuFuture, přivítá přes 350 účastníků z řad politiků, zástupců průmyslu, akademické sféry a inovátorů.

Program konference bude zahrnovat témata jako reakce na geopolitické změny, dosažení nulových emisí ve výrobě a příležitosti pro rozšíření výrobních operací za hranice Evropy.

Více informací a registraci najdete na webu EIT.