EU-LIFE Webinář - Opportunities for and of postdoctoral researchers in Europe

Dne 18. června 2021 se uskuteční webinář organizovaný instituty EU-LIFE, který se zaměří na příležitosti pro postdoktorské výzkumníky a přínos těchto výzkumníků pro Evropu. Dále se pak bude věnovat otázce, jak vytvořit inkluzivní a perspektivní prostředí pro kariéru výzkumných pracovníků v akademické sféře i mimo ni, a poskytne prostor pro diskuzi o hlavní překážkách a hnací síle v kariérním postupu ve výzkumu v Evropě, a to zejména v případě postdoktorandů. Součástí webináře bude kulatý stůl s panelem řečníků, po kterém bude následovat část Otázky a odpovědi. 

Více informací naleznete na webové stránce webináře.