EIT RawMaterials Summit

Ve dnech 23. května – 25. května se v Berlíně uskuteční v pořadí čtvrtý RawMaterials Summit pořádaný EIT RawMaterials. Na summitu budou představeny nejnovější inovace a politické iniciativy, stejně tak jako nejzajímavější start-upy napříč celým sektorem surovin a zároveň bude poskytnut holistický pohled na fungování ekosystému surovin v EU i mimo ni. 

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu RawMaterials summitu