EIT KIC Discovery Day: Unveiling Opportunities

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zve zájemce na online webinář v rámci iniciativy EIT HEI - EIT KIC Discovery Day: Unveiling Opportunities. 

Hlavním cílem webináře je představit možnosti zapojení do činností a výzev EIT, které se specificky zaměřují na podporu rozvoje aktivit organizací zapojených do projektů EIT HEI Initiative a jejich propojení s celou komunitou EIT.

Více informací na webu akce.