EIT Health Summit 2022

Ve dnech 24. května – 25. května se na půdě Institutu Karolinska ve Stokholmu uskuteční jedna z nejvýznamnějších evropských akcí zaměřených na inovace ve zdravotnictví pořádaná EIT Health. 

Letošní summit bude zaměřen na to, jakým způsobem by mohly zdravotnické systémy začlenit nové finanční přístupy a přístupy k poskytování zdravotní péče, jaké závěry lze vyvozovat z dopadu COVID-19 a jakým způsobem zajistit, aby zdravotnické systémy byly udržitelné, odolné a připravené na další potenciální zdravotní hrozby. 

Registrace jsou možné do 13. května. 

Více informací společně s odkazem na registraci naleznete na webu EIT Health.