Duševní vlastnictví v projektech financovaných z Horizontu Evropa

Dne 6. října 2021 pořádá Evropský úřad pro ochranu práv duševního vlastnictví (European IPR Helpdesk) webinář o ochraně duševního vlastnictví v projektech financovaných z rámcových programů  pro výzkum a inovace. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s tím, jak správně řešit otázky duševního vlastnictví a jaké jsou problémy související s IP v iniciativách výzkumu a inovací financovaných z EU v rámci Horizontu 2020 a Horizontu Evropa.

Více informací, včetně registrace naleznete na webové stránce události.