Cedefop - Deep diving into skills shortages

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) pořádá virtuální setkání na téma dovedností, se zaměřením na nesoulad mezi poskytovanými dovednostmi a dovednostmi požadovanými na trhu práce. Setkání se zúčastní zástupci Evropských institucí, podniků, expertů na trh práce, tvůrců politik, sociálních partnerů a dalších a společně se bude diskutovat o možných řešeních. 

Více informací na webu Cedefop.