ALL DIGITAL Summit 2022

ALL DIGITAL SUMMIT 2022, pořádaný asociací All Digital, jejím českým členem EPMA a krajem Vysočina, s názvem “Shaping DIGITAL transformation with and for ALL’’ se zaměří na dopady digitální transformace v různých odvětvích a skupinách společnosti a na hledání cesty, jak mohou digitální (a jiné) dovednosti pomoci lidem v jejich růstu. Summit tak bude jedinečnou příležitostí pro představení dosažených výsledků na evropské úrovni a výměnu názorů s politiky (na úrovni EU i na národní úrovni), akademiky, mladými lidmi, soukromými společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami. V rámci Summitu budou také představeny příklady dobré praxe zaměřené na rozvoj digitálních dovedností prostřednictvím vzdělávání. 

ALL DIGITAL SUMMIT 2022 se bude konat ve dnech 28. až 30. září v kulturním prostoru Vzlet v Praze.   

Pro víc informace o summitu a registraci navštivte stránku ALL DIGITAL.  

All digital 2022