33. výroční konference EURASHE

33. výroční konference EURASHE se bude konat ve dnech 22. až 23. května 2024 na Univerzitě aplikovaných věd v rakouském St.Pöltenu. Jako každý rok budou probíhat diskuse, odborné příspěvky, workshopy a panely zaměřené na podporu nadnárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Více informací naleznete na webových stránkách EURASHE