31. výroční konference EURASHE

31. výroční konference EURASHE s názvem "New Generation PHE (nová generace profesionálního vysokého školství): Relevance dovedností, inkluze, digitalizace, inovace" se koná 23.–24. května 2022 v Bruselu na kampusu EPHEC.

Cílem konference je diskutovat o současných výzvách, kterým Evropa čelí v kontextu pandemie Covidu-19. Zaměří se na to, jak mohou profesionální vysokoškolské instituce přispět k post-pandemické obnově a odolnosti. Důležitými tématy konference budou také současné politiky a priority Evropské komise, včetně klíčových iniciativ, jako je budoucnost Evropských univerzit, New Skills Agenda, mise v oblasti výzkumu či inteligentní specializace.