Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - studenti přijíždějící do ČR

20. 09. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2020, aktualizace: září 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2014-2020.                                
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020.                                
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)                            
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2020.                            
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.                        
  • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020.                            
  • Tabulka 7: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.