Playing their part: Small and Rural Schools

European Schoolnet představuje první publikaci na téma malých a venkovských škol.

Publikaci tvoří 11 zpráv pokrývajících Chorvatsko, Česká republika, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Malta, Polsko, Srbsko, Švédsko, Španělsko v národních jazycích a analýza jejich zjištění. Monografie zkoumají situaci ve venkovských a malotřídních školách po celé Evropě a jsou založeny na průzkumech a rozhovorech s lokálními učiteli a zřizovateli.

Autoři zkoumají a následně porovnávají téma ze čtyř úhlů:

  • vedení venkovských škol
  • spolupráce s rodiči a místní komunitou
  • pedagogické postupy
  • inkluzivní využití ICT     

Na základě srovnávací analýzy pak definují soubor výzev a příležitostí a předkládají pro učitele a zřizovatele několik doporučení.

Hlavní výzvy tvoří

  • globální nedostatek zdrojů
  • nedostatečná infrastruktura
  • nedostatek kvalitních učitelů

Obtížná situace malých a venkovských škol je však také vnímána jako příležitost pro zavedení výukových metod, které fungují na bázi digitálních technologií a mohou překonat odloučenost škol, a pro podporu síťování a spolupráce s ostatními regionálními hráči, zejména formou otevřené komunity příkladů dobré praxe.

Z českých škol se publikace dotýká ZŠ a MŠ Luková a ZŠ Přimda. Základní a mateřská škola Luková v okrese Ústí nad Orlicí je význačná tandemovou výukou ve smíšených třídách v 1. a 2. ročníku z a aplikací spirálového kurikula. Publikace také pozitivně hodnotí její zapojení v rámci Místního akčního plánu (MAP). Základní škola Přimda v česko-německém pohraničí využívá specializovaných tříd pro dané předměty a spolupráce s ostatními školami v regionu.