Evropská jazyková cena Label 2021

Publikace představuje projekty, které bylyv letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label. Toto ocenění je každoročně udělováno výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání s cílem podporovat nové aktivity v této oblasti a šířit je mezi odbornou veřejností.

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Ocenění lze udělit jakékoli instituci působící v oblasti jazykového vzdělávání. Všechny přihlášené projekty musí splňovat obecná kritéria stanovená Evropskou komisí, a dále alespoň jednu z evropských nebo národních priorit. Jaká kritéria by tedy měl nominovaný projekt splňovat? Ve svém přístupu by měl být komplexní a naplnit vzdělávací potřeby všech účastníků. Měl by mít přidanou hodnotu a díky jeho realizaci by mělo dojít k jasnému zlepšení výuky a studia cizích jazyků. Měl by být originální, tvůrčí, dokázat studenty i učitele k učení motivovat, a to vše při respektování evropských principů. Přihlášené projekty následně hodnotí porota složená z odborníků v oblasti jazykového vzdělávání z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční spolupráce a jazykových institutů.