Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá…

S podzimem přináší Eurydice každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and…

Již tradičně přináší Eurydice se začátkem nového školního roku publikaci The Organisation of School Time in Europe. Primary and…