Čelní představitelé v oblasti vzdělávání napříč Evropou jednoznačně usilují o podporu rozmanitosti a inkluze. Prostřednictvím…

Odměňování učitelů hraje klíčovou roli ve vnímání učitelství jako atraktivní profese. Jsou evropští učitelé dobře placeni?…

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

Hodila by se vám informace, kdy mají žáci základních a středních škol v jednotlivých evropských zemích prázdniny?

Kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou? Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak oblast…

Pokud vás zajímá, kdy v které z 37 zemí zapojených do programu EU Erasmus+ začíná nový akademický rok, jak je rozložen do…

V jakém věku se evropští žáci začínají učit první cizí jazyk? Mají na studium dvou cizích jazyků nárok, nebo je pro ně povinností?

Efektivní učení závisí na mnoha faktorech, počet vyučovacích hodin, které mají studenti vjednotlivých předmětech kdispozici, ale…

Publikace Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being, která podává přehled jednak o národních politikách a…

Jaký pokrok učinily jednotlivé země Evropy v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících vysokoškolské studijní mobilitě?