Získejte pohled na aktuální situaci týkající se výuky cizích jazyků na školách v Evropě.

Zajímáte se o oblast vzdělávání a péče v raném dětství, o osvojování základních kompetencí, předčasné ukončování vzdělávání a…

Hodila by se vám informace, kdy mají žáci základních a středních škol v jednotlivých evropských zemích prázdniny?

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách?

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

V jakém věku evropští žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku?

Odměňování učitelů a jejich kariérní vyhlídky jsou nedílnou součástí politik, jejichž cílem je přilákat kučitelství ty nejlepší…

Zajímá vás, kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou?Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak…

Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikace věnované organizaci akademického roku.