Naplánujte svůj první eTwinningový projekt s partnery ze Slovenska nebo Polska.

Dům zahraniční spolupráce zve na Setkání ředitelů odborných škol, které se uskuteční dne 22. září 2023vPraze vhotelu Grand…

Na mezinárodním semináři, který se konal v Praze, se účastníci dozvěděli více o inkluzi a integraci v rámci projektů Erasmus+.

Úspěšné mateřské, základní a střední školy získaly certifikát eTwinning Quality Label, sedm z nich pak Národní cenu eTwinning.

Ve dnech 13.–15. ledna 2023 se vpolských Katovicích konal polsko-německo-český seminář pro začátečníky veTwinningu nazvaný „Můj…

Portály School Education Gateway a eTwinning se s veškerým svým obsahem a službami sloučily pod jednu doménu.

Chystáte se realizovat mezinárodní projekt eTwinning a hledáte partnery pro spolupráci?

Jak je již zvykem, v průběhu podzimu proběhly 3 trilaterální semináře, které byly určeny především polským, českým a slovenským…

Tentokrát se setkáme v Ostravě. Zaměříme se na vzdělávání dětí ve věku 3–11 let.