V jakém věku evropští žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku?

Jaká je struktura vzdělávacích systémů evropských zemí?

Jak usnadnit účast v dalším vzdělávání dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikací věnovaných organizaci školního a akademického roku.

Nejnovější díl podcastu Projektor se věnuje projektu Česko-norská memorabilia, který vznik s podporou Fondů EHP.

Kolik času tráví žáci ve škole hlavními předměty a jak se liší počty vyučovacích hodin v jednotlivých evropských zemích?

Studie Digital Education at School in Europe a Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe jsou nyní…

Obě akce navazují na nedávné vydání tematické studie Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing.

Academic Cooperation Association (ACA) uspořádala první ze série summitů propojující leadery z oblasti vysokoškolské vzdělávání.