Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikace věnované organizaci akademického roku.

Časopis každý rok představuje činnost učitelů v krajanských komunitách a lektorů češtiny na zahraničních univerzitách.

Jak zareagovaly evropské vzdělávací systémy na velký počet dětí a mladých lidí přicházejících z Ukrajiny?

Jsou učitelé v Evropě dobře placeni? A jaké mají vyhlídky na zvýšení platu v průběhu své kariéry?

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách?

Jak usnadnit účast na vzdělávání a odborné přípravě dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?