Studie Digital Education at School in Europe a Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe jsou nyní…

Obě akce navazují na nedávné vydání tematické studie Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing.

25. března 2021 proběhla Eurydice lunchtime conference věnovaná studii Equity in School Education

Eurydice přináší srovnávací studii věnovanou učitelům:Teachers in Europe. Careers, Development and Well-Being. V procesu učení…

Kde v Evropě pomáhá vysokoškolákům stát pokrýt jejich životní náklady a náklady na studium? Kdo může takovou podporu získat? A…

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major…

Eurydice přináší novinku The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report (Evropský prostor…

Jaké existují modely organizace primárního a sekundárního vzdělávání a jak dlouho která úroveň trvá? Jak různorodé jsou programy…

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá…

S podzimem přináší Eurydice každoroční aktualizaci zprávy o platech učitelů a ředitelů škol v evropských zemích Teachers' and…