Odměňování učitelů a jejich kariérní vyhlídky jsou nedílnou součástí politik, jejichž cílem je přilákat kučitelství ty nejlepší…

Zajímá vás, kdy se evropští žáci začínají ve škole zabývat informatikou?Na co se výuka zaměřuje, kdo daný předmět vyučuje a jak…

Jak vzdělávací systémy napříč Evropou v průběhu pandemie organizovaly školní vzdělávání?

Eurydice přináší každoroční aktualizaci publikace věnované organizaci akademického roku.

Jak zareagovaly evropské vzdělávací systémy na velký počet dětí a mladých lidí přicházejících z Ukrajiny?

Jsou učitelé v Evropě dobře placeni? A jaké mají vyhlídky na zvýšení platu v průběhu své kariéry?

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky studentů v matematice a přírodních vědách?

Jak usnadnit účast na vzdělávání a odborné přípravě dospělým s nízkou úrovní základních dovedností nebo s nízkou kvalifikací?

Jak jsou na tom evropské systémy vysokoškolského vzdělávání, pokud jde o rovnost a inkluzi? Mají jednotlivé země nastavené takové…