Hledáme posilu do týmu mezinárodního programu AKTION Česká republika – Rakousko

Pojďte k nám pracovat jako odborný referent/ka česko-rakouského programu AKTION Česká republika – Rakousko.

Zajímáte se o mezinárodní spolupráci ve vzdělávání? Máte vysokou školu a ovládáte kromě češtiny také angličtinu a němčinu minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)? Přihlaste se do výběrového řízení na pozici odborného referenta v programu AKTION česká republika – Rakousko!

Budete poskytovat konzultace žadatelům o projekty, ale budete komunikovat i s kolegy z MŠMT, členy Řídícího grémia programu a se spolupracovníky z rakouských institucí. V Domě zahraniční spolupráce, který program spravuje, pracujeme v malých týmech v krásné historické budovou v centru Prahy, skvěle dostupnou i pro mimopražské.

Další podrobnosti o pozici včetně benefitů podmínek, které je třeba splňovat, najdete v našem inzerátu. Čas máte do 1. 3. 2021.