Aktuality v únoru 2024

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek

Akce

Za studiem do Bavorska – online informační setkání BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) zve na online akci „Za studiem do Bavorska“, která proběhne v úterý 27. února 2024 od 16:00 přes platformu Zoom (max. 60 min.). Během akce budou představeny možnosti studia na vysokých školách v Bavorsku a o stipendijní nabídky BTHA. Prostor dostanou i bývalí stipendisté, kteří se podělí o své zkušenosti ze studia či letní školy v Bavorsku.
Akce je určena zájemcům ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Účast je možná bez předchozí registrace, stačí se připojit přes odkaz na událost.
Bližší informace naleznete v pozváncena stránkách BTHA 

Zažij stáž u Evropské komise – informační setkání

Zastoupení Evropské komise v České republice zve na infoseminář o stážích u Evropské komise. Setkání proběhne 8. února 2024 v 16:00 prezenčně v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze, akci bude možné sledovat online na facebookové události.
Na infosemináři bude představen program stáží Blue Book a Evropské komise a rozcestník EU Careers, podrobně bude probrán postup podání přihlášky, vystoupí bývalí stážisté a prostor bude věnován i otázkám a odpovědím. Po skončení programu bude příležitost pro networking s bývalými stážisty v Evropské komisi, se zaměstnanci Evropské komise a se zástupci české státní správy, kteří mají na starost propagaci kariéry a stáží v institucích EU.
Pro účast je potřebná registrace online. Další informace naleznete v pozvánce k události. 

Sciences Po Paris & studium a život ve Francii – informační setkání online

Československá asociace v Dijonu (Czechoslovak association Dijon) zve na informační online setkání zaměřené na studium a život ve Francii. Během setkání čeští a slovenští studenti francouzské univerzity Sciences Po Paris v Dijonu představí svoji univerzitu, podají informace o studiu a životě ve Francii obecně, podělí se o vlastní zkušenosti a poskytnou prostor pro dotazy a diskusi. Setkání proběhne v češtině.
Sciences Po Paris je univerzita humanitních a společenských věd a mezinárodních vztahů, studia na dijonském kampusu jsou zaměřena na střední a východní Evropu. Univerzita nabízí velice kvalitní vzdělání, které zaručuje uplatnění na trhu práce.
Informační setkání proběhne online 1. února 2024 v 18:00 přes platformu Zoom (není nutná registrace.
Bližší informace o události naleznete v letáku a na Instagramu

Informační setkání pro zájemce o programy von Karmanova institute dynamiky tekutin

Von Karmanův institut dynamiky tekutin (Von Karman Institute for Fluid Dynamics – VKI) zve studenty na informační setkání online 13. února ve 13:00.
VKI zde představí nabídky postgraduálních akademických programů v různých odvětvích v oblasti dynamiky tekutin, jako letectví, hypersonika, aeroakustika, turbosoustrojí, dekarbonizace, průmyslové a chemické procesy, inženýrství životního prostředí a tekutin a strojové učení. Studenti z ČR (a dalších zemí) mají studium na VKI zdarma, vhodní kandidáti mohou navíc získat stipendium (viz info níže).
Pro účast na akci je nutná registrace online, přístupové údaje k akci obdrží účastníci po registraci. Bližší informace k akademickým programům a výzkumným iniciativám VKI naleznete na stránkách VKI.

Mezinárodní konference o stážích v Dublinu 2024

18.–20. června 2024 proběhne v irském Dublinu další ročník mezinárodní konference International Internship Conference. Tématem bude „Přizpůsobení se změnám: prosperování v globálním prostředí stáží“. Konference proběhne na půdě University College Dublin. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách konference.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Průběžně aktualizované přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici
ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace
a infobrožura.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

Polsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní školy

MŠMT ČR nabízí opět stipendia pro pobyty v Polsku:
→ Studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP – 2 až 10 měsíců
→ Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky – 1 až 7 měsíců
→ Letní kurzy polského jazyka a kultury v roce 2024 pro studenty polonistiky a oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu a případně pro akademické pracovníky (přednostně polonisty) – 3 týdny
Termín pro podání přihlášek: 16. únor 2024
Bližší informace: přehledy nabídek ve vyhledávači stipendií AIA

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně.
Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce: 15. březen 2024.
Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

Slovensko – pobyty pro studenty a pedagogy

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenska nabízí:
→ Studijní pobyty pro studenty MSP
→ Studijní pobyty pro studenty DSP
→ Přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky
Termín pro podání žádostí: 16. únor 2024
Žádosti se podávají v listinné podobě, přijímá je AIA.
POZOR: od 1. ledna 2024 dochází k navýšení stipendijních sazeb
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

Jazykové kurzy a odborné letní školy v Bavorsku – BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia pro absolvování letních kurzů němčiny a odborných letních škol v němčině nebo angličtině v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Letošní nabídku nabídku naleznete v přehledu letních kurzů 2024. Součástí nabídky jsou mimo jiné tyto kurzy německého jazyka:
Sommersprachkurs an der LMU München
KU Summer School an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
Intensive German Courses an der TH Aschaffenburg
Intensiv-Deutschkurse am IIK Bayreuth
Termín pro podání žádostí: 26. březen 2024 (poté do vyčerpání finančních prostředků)
Žádosti o stipendium přijímá BTHA ve formátu PDF na adrese: sekretariat@btha.de (Předmět: SKBY 2024).
Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Jižní Korea – stipendia pro absolvování celého studia

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Roční jazyková příprava je povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny.
Žádosti o stipendium (v listinné podobě) přijímá AIA. 
Termín pro podání žádostí: 4. březen 2024
Bližší informace: v přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

Ukrajina –  stipendia pro absolvování celého studia

V návaznosti na Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy, uzavřenou v Praze v listopadu 2022, jsou uchazečům z ČR udělována stipendia k absolvování celého vysokoškolského studia v BSP, MSP nebo DSP na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT.
Termín pro podání žádostí: 15. březen 2024

Stipendijní nabídka pro konkrétní VŠ

Část nabídky v rámci stipendijního programu MŠMT je určena pouze pro uchazeče
z vybraných veřejných VŠ. Daným VŠ je v rámci rozpisu kvót předem přidělen určitý počet stipendijních míst pro jejich studenty nebo pedagogy. Aktuální informace naleznete v Rozpisu kvót na akademický rok 2024/2025.

Další programy

Finsko – EDUFI Fellowship, stipendia pro doktorandy

Finská národní rada pro vzdělávání (EDUFI) nabízí zahraničním doktorandským studentům stipendia pro 3-12-měsíční pobyty na VŠ ve Finsku. Stipendia jsou určena především pro studenty DSP, kteří plánují získat doktorát či dvojí doktorát, nebo realizovat výzkum na VŠ ve Finsku. Žádost o stipendium posílá EDUFI příslušná finská VŠ.
Termín pro podání žádostí: průběžně, nejméně 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.
Bližší informace: na stránkách Finské národní agentury pro vzdělávání

Norsko – granty pro studenty norštiny

Norské Ministerstvo školství a výzkumu nabízí semestrální granty pro magisterské a doktorandské studenty norského jazyka, literatury a kultury z evropských VŠ k financování výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíce na norských VŠ. Uchazeči mohou požádat také o cestovní grant.
Termín pro podání žádostí: 18. březen 2024
Bližší informace: na stránkách Study in Norway

Německo, Německá spolková nadace pro životní prostředí – MOE Fellowship

Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) nabízí v rámci programu MOE Fellowship stipendia pro realizaci stáží na německých institucích se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí. Stipendia jsou určena pro uchazeče ze střední a východní Evropy, kteří úspěšně absolvovali magisterské nebo doktorské studium v jakémkoliv oboru. Se stipendiem je možné realizovat 6-12 měsíční stáže na německých odborných pracovištích - vysoké školy, podniky, výzkumné ústavy, mimovládní organizace, úřady aj. Před nástupem na stáž absolvuje každý účastník 3–4 týdenní intenzivní kurz němčiny v Osnabrücku.
Termín pro podání žádostí: 5. březen 2024
Bližší informace: na stránkách DBU

Kanada – stipendijní pobyt pro doktorandy na Wirthově institutu rakouských
a středoevropských studií, University of Alberta

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (WIACES), University of Alberta v kanadském Edmontonu nabízí studentům DSP z ČR možnost získat stipendium Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2024/2025. Stipendium je určeno k absolvování 8měsíčního pobytu na WIACES věnovaného zejména výzkumu v rámci disertační práce. Nabízeno je jedno stipendijní místo. 
Žádosti se zasílají emailem přímo WIACES (rawright@ualberta.cado 15. dubna 2024.
Další informace: v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, v článku na stránkách MŠMT a na stránkách University of Alberta

Stáže pro budoucí učitele na školách v Sasku, SRN – asistenti výuky češtiny

Saské státní ministerstvo kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro stáže na školách ve Svobodném státě Sasko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oborech germanistika a učitelství německého jazyka ve věku 20 až 29 let.
Přihlášky přijímá saská strana emailem do 31. květen 2024.
Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům BSP a MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2024/2025. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku.
Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at do 14. května 2024.

Místa lektorů/lektorek češtiny na zahraničních lektorátech českého jazyka a literatury

MŠMT ve spolupráci s DZS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic lektorů/lektorek českého jazyka na lektorátech českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách a vzdělávacích institucích s nástupem v září 2024. Lektorská místa jsou nabízena v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Egypt, Francie, Gruzie, Itálie, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Srbsko, Ukrajina. Podmínkou pro uchazeče je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru český jazyk a literatura, výhodou jsou zkušenosti s výukou českého jazyka pro cizince, pedagogická praxe na VŠ, či spolupráce s letními školami slovanských studií.
Přihlášky se zasílají emailem MŠMT na jitka.plecita@msmt.cz do 18. února 2024.
Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT a v detailu Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na stránkách DZS.

USA – Paul Robitschek Scholarships, University of Nebraska – Lincoln

University of Nebraska – Lincoln (UNL) nabízí stipendia pro talentované a cílevědomé studenty z České a Slovenské republiky pro studijní pobyty v délce 2 semestrů.
Stručný přehled stipendijní nabídky je k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách UNL v detailech stipendijního programu  a v aktuálním informačním letáku. Žádosti o stipendium přijímá UNL. Termín pro podávání žádostí: 1. březen 2024.

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu.
Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024.
Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch, tel. +41 44 632 84 86.

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce.
Termíny pro podání žádostí pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum
na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN  placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem

Absolventské programy: 
ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
QUEST/ Experienced Projects Graduates pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita.
Další informace: na stránkách EDUFI
Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct
s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Mezinárodní letní akademie pro budování míru, řešení konfliktů, mediaci, spravedlnost, mezinárodní bezpečnost, leadership a mezikulturní dialog 2024

Letní akademie pořádaná Institutem pro mír a dialog (Institute for Peace and Dialogue – IPD) proběhne 5.–21. srpna 2024 v Bazileji (Švýcarsko). 
Cílem 14. letní akademie je posílení dovedností zástupců státních institucí, podnikatelského sektoru, nevládních a neziskových organizací, vzdělávacích institucí, náboženských organizací, nezávislých mediátorů, politiků a studentů prostřednictvím akademických i pracovních školení v oblasti budování míru, mediace, řešení konfliktů, vedení mezinárodní bezpečnosti a mezikulturního dialogu. Přihlášky na letní akademii se zasílají emailem na adresu fhuseynli@ipdinstitute.ch do 1. července 2024, pro přihlášky zaslané do 30. dubna 2024 je k dispozici sleva. Informace o akci a dalších letních programech naleznete ve stručném přehledu a podrobně na stránkách IPD. S dotazy kontaktujte IPD emailem na fhuseynli@ipdinstitute.ch nebo přes LinkedIn.

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

15. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Japonsko, Public Finance Program, GRIPS v Tokiu – studenti 

15. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Singapore International Pre-Graduate Award – studenti

16. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Polsko – studenti, ped., LK

16. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Slovensko – studenti, pedagogové

29. 02. – uzávěrka žádostí o stipendia – Swiss School of Public Governance, EHT v Curychu – studenti

01. 03. – uzávěrka žádostí o stipendia – USA, Robitschek Scholarships, UNL – studenti

04. 03. – uzávěrka přihlášek – CERN – placené stáže – absolventi

11. 03. – uzávěrka přihlášek – CERN – placené stáže – studenti

15. 03. – uzávěrka žádostí o stipendia – AKTION, Rakousko – akademici

15. 03. – uzávěrka žádostí o stipendia – Ukrajina – studenti

bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže na VKI