Podcast Projektor: Společným muzicírováním proti xenofobii

MB, DZS

European Solidarity Corps

Hostem nového dílu podcastu Projektor byly koordinátorky solidárního projektu Hrajeme spolu.

Studentky etnomuzikologie Eliška Toperczerová a Františka Hanousková koordinovaly projekt realizovaný v rámci programu Evropský sbor solidarity, jehož cílem bylo v žácích na českých školách vzbudit zájem o poznávání lidí z cizích kultur. Příslušníci národnostních menšin se nejen v české společnosti setkávají stále se stereotypním vnímáním ze strany většiny a realizátoři projektu, který metodologicky navazoval na předchozí úspěšný projekt Můžeme hrát spolu Institutu etnomuzikologie při Fakultě humanitních studií a Pedagogické fakulty UK, se rozhodli bojovat proti xenofobii netradiční metodou společného muzicírování.  „Předsudky nemají racionální, ale emocionální základ. Proto jsme věřili, že právě skrze emocionální hudební zážitek mohou žáci svůj vztah s neznámou kulturou pozitivně změnit,“ vysvětluje v podcastu Františka.

Dohromady zorganizovaly 15 workshopů na základních i středních školách, na kterých lektoři pocházející z různých kulturních prostředí sdíleli své písně a životní příběhy s více než třemi stovkami žáků. Jak těžké bylo přesvědčit školy během pandemie COVID-19, aby se do projektu zapojily a jaká byla reakce žáků a pedagogů na vystoupení vedené lektory z romské, bosenské či gambijské kultury? „Na workshopech, kterých jsme se společně s Františkou přímo účastnily, byl pedagogický doprovod velmi otevřený a děti se do aktivit zapojovaly. Samozřejmě ten, kdo si s námi povídat nechtěl, tak si s námi nepovídal, ale vesměs byly reakce velmi pozitivní,“ popisuje průběh workshopů Eliška. Na jejich konci žákům rozdávaly krátké dotazníky, ve kterých se měli možnost vyjádřit k získané zkušenosti. S vybranými studenty také vedly krátké nahrávané polostrukturované rozhovory, ve kterých měli respondenti možnost své myšlenky více rozvést. Dotazníky a rozhovory tak představovaly pro celý projektový tým cennou zpětnou vazbu.

Chcete být aktivní ve své komunitě? Máte zájem načerpat zkušenosti, naučit se nové věci a zlepšit svoje postavení na trhu práce? Chcete se realizovat a inspirovat ostatní? Pusťte se do dobrovolnického či solidárního projektu s programem Evropský sbor solidarity. Seznamte se i s přehledem všech letošních termínů výzvy.