DZS v regionech

V červnu 2022 jsme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) otevřeli pobočky v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. Reagovali jsme na poptávku o rozšíření činnosti DZS do krajů, navázali na dosavadní působení regionálních konzultantů a v pilotně vybraných krajích posílili naše zastoupení personálně i fyzicky tak, abychom mohli intenzivněji komunikovat nabídku evropských vzdělávacích programů, které administrujeme.  

Pobočky sídlící v Brně, Olomouci a ve Zlíně zajišťují přístup k informacím a možnostem mezinárodního vzdělávání nejen odborníkům formálního i neformálního vzdělávání, ale také široké veřejnosti. Díky nim dokážeme lépe identifikovat specifické potřeby každého kraje a můžeme tak uzpůsobit nabídku DZS všem zájemcům na míru. V ostatních krajích, kde pobočky zatím nemáme, se nadále můžete obrátit na naše regionální konzultanty.

Co nového pobočky krajům přinesou? 

 • Lepší identifikaci potřeb kraje a toho, co potenciální žadatelé o grantovou podporu, především v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, nejvíce řeší.  
 • Osobní konzultace se zástupci DZS přímo v místě a účast na akcích v regionech. 
 • Propojování regionálních aktérů zastávajících v mezinárodním vzdělávání aktivní roli. 
 • Vzájemné sdílení příkladů dobré praxe.  
 • Rovnoměrné zastoupení všech institucí napříč všemi oblastmi vzdělávání.

Jak vám můžeme pomoci?

 • Pomůžeme vám zorientovat se v široké nabídce mezinárodních programů a aktivit a vybereme to pravé pro vás. 
 • Zkonzultujeme s vámi výběr vhodného programu a jeho zaměření pro vaši instituci, pracovníky, studenty a další. 
 • Zrealizujeme pro vás školení, workshop, či webinář o možnostech mezinárodního vzdělávání na míru. 
 • Informujeme vás o všech důležitých termínech a událostech. 
 • Budeme pro vás k dispozici pro osobní konzultace buď v kanceláři pobočky, nebo za vámi přijedeme. 

Jihomoravský kraj

V naší brněnské kanceláři nás můžete navštívit osobně nebo se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem a zeptat se na vše, co vás zajímá z mezinárodního vzdělávání, a my vám pomůžeme zorientovat se v nabídce evropských programů a sítí. Dostanete také informační a propagační materiály, které si můžete odnést domů nebo do práce, a celou naši nabídku si v klidu prostudovat nebo sdílet s vašimi kolegy, studenty a přáteli.  

Navštivte nás

V rámci konzultačních hodin nás můžete v kanceláři navštívit kdykoliv, doporučujeme ale objednat se předem telefonicky nebo emailem. Zajistíme tak, že se budeme moci věnovat skutečně pouze vám. Na osobní schůzku se ale můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny.

 •  Adresa pobočky

Vlněna 5, Brno 602 00

Clubco 

 • Konzultační hodiny

Dočasně pouze přes e-mail.

Na koho se můžete obrátit?

Veronika Sellner

 • regionální zástupkyně DZS pro Jihomoravský kraj

veronika.sellner@dzs.cz

 

Doubravka Pichrtová

 • Regionální konzultantka pro Jihomoravský kraj 

doubravka.pichtrova@dzs.cz 

Romana Stejskalová

 • Regionální konzultantka pro Jihomoravský kraj 

romana.stejskalova@dzs.cz 

Novinky a události

 • Přes 80 středoškoláků navštívilo akci Studuj, stážuj, vyjeď!

  Prezentace v rámci Studuj, stážuj, vyjeď!Obrovský zájem zaznamenala společná akce DZS a JCMM v rámci letošních Erasmus Days. Už po několika dnech od spuštění registrace byla kapacita nejen naplněna, ale dokonce dvojnásobně překročena.

   

  Přes 80 středoškolských studentů se na půldenní akci dozvědělo vše o možnostech neformálního vzdělávání v rámci mezinárodních programů.

  Svoje zážitky DiscoverEU prezentoval Jakub Jeřábek, který objevoval vlakem Evropu, o zkušenost s dobrovolnictvím se podělila Sasha Shalgunová a Lucie Petříková pak informovala o výměnách mládeže v rámci programu Erasmu+ a možnostech projektů a dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity.

  Studenti se dozvěděli, jaký vliv má zahraniční zkušenost na jejich osobní, nebo profesní rozvoj, nebo jak přetvořit vlastní nápad v úspěšný projekt. 

 • Říjen ve znamení internacionalizace

  Akce Předsedáme EvropěŠkoly, instituce i jednotlivci v Jihomoravském kraji se v říjnu aktivně zajímaly o zapojení do mezinárodních programů.

  Přes 120 zájemců se aktivně informovalo o tom, jak lze vycestovat do zahraničí s programem Erasmus+, nebo Evropský sbor solidarity, jak vyslat za dalším vzděláváním učitele i nepedagogické pracovníky, jak zapojit do projektů svou školu, nebo organizaci, či iniciovat vlastní projekt.

  Uskutečnilo se přes 10 konzultací, pracovních skupin, prezentací, nebo akcí pro veřejnost.

 • Dům zahraniční spolupráce je zkratkou do Evropy. Úřaduje už i z Brna

  Přečtete si víc o aktivitách DZS v Jihomoravském kraji na blogu Cowork Clubco, ve kterém sídlí brněnská pobočka.

   

 • 10.10. Předsedáme Evropě v Brně

  Předsedáme EvropěPředsedáme Evropě - teď i v našem kraji

  Česká republika v tomto pololetí předsedá Radě Evropské unie a i vy můžete být u toho!

  Přijďte si s námi užít odpoledne plné zábavných aktivit či kulturních vystoupení a dozvědět se více nejen o aktuálně probíhajícím českém předsednictví. Těšíme se na vás 10. října od 13 hodin na Náměstí Svobody v Brně.

  Akci pořádá Úřad vlády ČR a Eurocentrum Brno a my jsme rádi, že jsme byli přizváni. Na našem stánku se můžete těšit na informace o studiu, stážích, nebo dobrovolnictví v zahraničí. Potkáte také další partnerské organizace a zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Centrály cestovního ruchu a Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, Města Brna, Europe Direct Brno či EURES.

 • Mezinárodní vzdělávání na středních školách

  Každý rok do zahraniční za odbornou praxí zamíří víc než 250 jihomoravských středoškoláků. Zkušenosti, které si ze zahraničí přivážejí pak mají pozitivní dopad nejen na jejich kompetence a dovednosti, ale i na rozvoj samotné školy.
   

  Setkání ředitelů a ředitelek středních škol JMK.

  Například žáci a žákyně Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko před pár lety zamířili na tři týdny do Německa.

  Dvouletý Erasmus projekt Péče o seniory v Evropě jim umožnil zúčastnit se odborné stáže v berlínských zařízeních pro seniory. Pomáhali sestrám a  ošetřovatelkám poskytovat klientům základní péči, podávat léky, stravu a aktivizovat seniory. Vyzkoušeli si asistování při odborných výkonech a své teoretické znalosti si ověřili v praxi. A díky aktivní komunikaci v němčině si navíc rozšířili i své jazykové kompetence. Pečovatelské domy byly s prací českých studentů velice spokojeny a projevily zájem o další spolupráci s českou školou. A přínosy pro samotnou školu a její žáky? Zvýšení odborných a jazykových kompetencí, navázání mezinárodní spolupráce a lepší uplatnitelnost žáků na trhu práce. ​

  O možnostech mezinárodního vzdělávání a spolupráce pro školy, jsme v Brně prezentovali na poradách ředitelů a ředitelek středních škol zřizovaných krajem 29. srpna na pozvání náměstka hejtmana Jiřího Nantla. Mezi stovkou zástupců škol seděli i ti, jejichž školy jsou do Erasmu zapojené už dlouhodobě a mají s ním skvělou zkušenost. Informace a snad i inspiraci tak načerpali i další, kteří o zapojení do mezinárodního vzdělávání teprve uvažují. 

 • DOBROpiknik

  Náš žlutý stánek DZS zářil 16. června na akci DOBROpiknik i bouřce navzdory. Účast jsme přijali na pozvání brněnské Charity a v krásném prostředí Björnsonova sadu jsme společně dalšími organizacemi věnujícími se dobrovolnictví představili návštěvníkům možnosti dobrovolnických aktivit v ČR i v zahraničí.

  Na stánku se tak více než padesát mladých lidí dozvědělo o Evropském sboru solidarity, výměnách mládeže v rámci programu Erasmus+, ale na své si přišli i rodiče, kteří se přišli informovat o možnostech zahraničních pobytů pro svoje děti. Těšíme se, že se do akce zapojíme zase příští rok.

 • 390. let založení Gymnázia a střední odborné školy Mikulov

  390 let. Tolik let od svého založení oslavilo Gymnázium a střední odborná škola Mikulov a my jsme byli u toho. Třídenní oslavy, které vypukly 23. Června, se totiž konaly i za podpory DZS v rámci Evropského týdne odborných dovedností. 
   

  Toto gymnázium bylo v 17. století první piarististou kolejí své doby mimo Itálii a její zakladatelé dali přednost Mikulovu dokonce před Vídní. Studovat na vyhlášenou kolej sem přicházeli studenti z doslova celé Evropy. A nás moc těší, že gymnázium v této mezinárodní tradici pokračuje dodnes i díky projektům Erasmus+. Učitelé společně s žáky několikrát navštívili Finsko a jejich partneři z Helsinek jezdí zase do Mikulova. Cestu na odbornou praxi do Finska v doprovodu učitelů a asistenta absolvovali i žáci se specifickými potřebami, pro které to byl, slovy jejich vyučující, životní zážitek. Když člověk tyto zážitky a dojmy poslouchá, uvědomuje si, že mezinárodní zkušenost opravdu mění životy a rozšiřuje obzory.

Olomoucký kraj

V naší olomoucké kanceláři nás můžete navštívit osobně nebo se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem a zeptat se na vše, co vás zajímá z mezinárodního vzdělávání, a my vám pomůžeme zorientovat se v nabídce evropských programů a sítí. Dostanete také informační a propagační materiály, které si můžete odnést domů nebo do práce, a celou naši nabídku si v klidu prostudovat nebo sdílet s vašimi kolegy, studenty a přáteli.  

Navštivte nás

V rámci konzultačních hodin nás můžete v kanceláři navštívit kdykoliv, doporučujeme ale objednat se předem telefonicky nebo emailem. Zajistíme tak, že se budeme moci věnovat skutečně pouze vám. Na osobní schůzku se ale můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny.

 •  Adresa pobočky

Wellnerova 25, Olomouc 779 00

2. patro v budově České školní inspekce a Národního pedagogického institutu   

 • Konzultační hodiny

Pondělí: 15:00 – 16:00 

Čtvrtek:    9:00 – 15:30 

Na koho se můžete obrátit?

Michal Urban

 • Regionální zástupce DZS pro Olomoucký kraj 

michal.urban@dzs.cz 
+420 606 699 427 

Zdeňka Lammelová

 • Regionální konzultantka pro Olomoucký kraj

 zdenka.lammelova@dzs.cz

Petra Svobodová

 • Regionální konzultantka pro Olomoucký kraj 

petra.svobodova@dzs.cz

Novinky a události

 • Den evropské mobility v Olomouci

  Kam po střední škole? Jaké možnosti nabízí Evropská unie, a kam všude se můžete podívat jako dobrovolník v rámci Evropského sbropu solidarity? O tom všem byla řeč nejen teoreticky, ale hlavně z vlastní zkušenosti v olomouckém kině Metropol!

  plakat_mibility

  Bez mála 200 studentů si přišlo poslechnout prezentace, které byly věnovány evropské mobilitě. Zahraniční studenti prezentovali své zkušenosti s Erasmem, bývalí dobrovolníci Evropské sboru solidarity vyprávěli o svých dobrodružstvích v zahraničí. Nešlo ale jen o humorné a vyprávění a vešselé historky. EURES přispěl tipy, na co si dávat pozor při hledání práce v zahraničí a konečně díky EU careers došla i řeč na to, jaké uplatnění skýtají struktury Evropské Unie.

 • Burza práce v Olomouci

  Výstaviště Flora Olomouc ožilo ve čtvrtek 14. října Burzou práce a vzdělání. Jak již název napovídá, jednalo se o příležitost pro všechny, kteří hledají práci nebo si chtějí doplnit vzdělání - u toho nemohl DZS chybět!

  BP_OLO13

  Slavnostního zahájení se za Olomoucký kraj účastnil hejtman Josef Suchánek a jeho náměstek pro oblast regionálního rozvoje Jan Šafařík.

  Tradiční přehlídky se účastnily čtyři desítky nejvýznamnějších zaměstnavatelů z Olomouckého kraje z nejrůznějších odvětví a osmadvacet vybraných středních a vysokých škol. Svůj stánek zde měl i DZS, v bloku workshopů proběhly dvě prezentace o mezinárodních příležitostech nejen pro mladé.

  prezen_BP_Olo_13

 • Předsedáme Evropě

  3. října se na Horním náměstí v Olomouci konala akce k českému předsednictví v Radě Evropské unie, na které se prezentovaly organizace a spolky, které jsou s Evropskou unií spojené.

  Od jedné hodiny se na olomouckém hroním náměstí konaly diskuse, koncerty, nebo například vystoupení capoeiristů. Návštěvníci se mohli dozvědět jak funguje Evropský parlament, co nabízí Národní pedagogický institu, jak se promíta naše členství v EU do regionálního rozvoje, nebo například kam je možné vycestovat za vzděláním s DZS! Vyvrcholením akce byla diskuse na téma Digitální Evropa a kybernetická bezpečnost, ve které vystoupili Tomáš Krejčí (NÚKIB), Jaromír Novák (CZ.NIC a NIX.CZ) a Pavel Schweiner (projekt E-bezpečí, UPOL).

  happy_kalender

  speakin_

   

 • DZS na burzách práce v Olomouckém kraji

  V pěti městech Olomouckého kraje se uskuteční burzy práce, mimo nejrůznějších škol a zaměstnavatelů na nich můžete narazit i na náš stánek. Dozvíte se u nás, jak vyjet do ciziny v rámci studia, odborné praxe, dobrovolnictví či dalšího vzdělávání. Erasmus je tu pro všechny, tak nás neváhejte navštívit na některé z burz práce!Banner_BP_ol_Kraj
  .

   

 • DZS v se prezentoval v Přerově

  Přerovské dvorky se v neděli 11. září otevřely na jeden den veřejnosti a návštěvníci tak dostali možnost nedělní odpoledne strávit návštěvou skrytých či nepřístupných zákoutí města, kde pro ně byl připraven bohatý program.

  Hodinu po poledni se otevřel například i dvorek v Korvínském domě na Horním náměstí, ve kterém sedí sám Komenský – z bronzu. V hradním příkopu připravila organizace Mission reconnect pro návštěvníky "Živé knihy", bylo tak možné si promluvit s nejrůznějšími lidmi a seznámit se s jejich osudy. V Jiráskově ulici u infopointu návštěvníky čekala prezentace DZS a jeho programů pro všechny generace. Nadšení všech zúčastněných neopadalo ani po drobném deštíku, který čas od času nahlédl na celou akci.

  Petra Svobodova regionalni konzultantka Přerov

 • Konference Ostrý start

  V úterý 30. srpna, bezprostředně před začátkem školního roku,  proběhla na pracovištích NPI po celé republice v hybridním formátu konference Ostrý start.

  Uskutečnilo se šest debat, které měly pomoci pedagogům s příchodem dalších ukrajinských dětí a žáků. Inspirativní on-line debaty vyzdvihovaly příkaldy dobré praxe ze škol, které mají s výukou cizinců delší zkušenost. Tematizovala se například výuka českého jazyka, problematika heterogenní třídy, a nebo riziko šíření dezinformací. Prezenčně se pak na krajském pracovišti NPI v Olomouci pedagogům představili všichni spolupracovníci i se svými programy a zástupci relevantních organizací- zde nechyběl ani Dům zahraniční spolupráce s programy mobilit a eTwinningem!

  Konference Ostrý start na NPI Olomouc

  Proběhlé on-line debaty je možné shlédnout na youtubovém kanálu NPI.
   

 • Týden rozmanitých dovedností na OA v Olomouci

  V týdnu od 20. do 24. června proběhl na Obchodní akademii v Olomouci týden rozmanitých dovedností zaměřený na inkluzi, rozmanitost a podporu programu Erasmus+.

  Žáci si užili soutěž o “nejlepšího účtaře” nebo dostali možnost nahlédnout do práce celní správy, v průběhu týdne se mohli zúčastnit ale i workshopů zaměřených na kulturní rozmanitost, prevenci fake news nebo se dozvědět o možnostech, které pro ně skýtá program Erasmus+. Týden se vydařil a my máme radost, že Olomoucká obchodní akademie je nově naším úspěšným žadatelem a její žáci se mohou těšit na odborné praxe ve Francii!

 • Seminář pro žadatele – Možnosti programu Erasmus+ mládež pro dětské domovy

  16. června se v nádherných prostorách komorního sálu v Uměleckém centrum UP uskutečnil úvodní informační seminář pro potenciální žadatele o grant z řad dětských domovů v rámci programu Erasmus+ mládež.

  Na semináři jsme představili možnosti, které program Erasmus+ nabízí jak mladým lidem, tak pracovníkům z dětských domovů. Hlavním cílem setkání bylo propojení úspěšných a zkušených žadatelů Erasmus+ (neziskové organizace, DDM...) s dětskými domovy a podpora možných projektových partnerství jak v oblasti výměn mládeže, tak výjezdů pracovníků s mládeží.

Zlínský kraj

V naší zlínské kanceláři nás můžete navštívit osobně nebo se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem denně od 8:00 do 17:00 a zeptat se na vše, co vás zajímá z mezinárodního vzdělávání. Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce evropských programů a sítí. Dostanete také informační a propagační materiály, které si můžete odnést domů nebo do práce, a celou naši nabídku si v klidu prostudovat nebo sdílet s vašimi kolegy, studenty a přáteli. V kanceláři jsme v uvedených časech níže, nebo dle domluvy.

Navštivte nás

V rámci konzultačních hodin nás můžete v kanceláři navštívit kdykoliv, doporučujeme ale objednat se předem telefonicky nebo emailem. Zajistíme tak, že se budeme moci věnovat skutečně pouze vám. Na osobní schůzku se ale můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny nebo v místě vašeho působiště. 

 •  Adresa pobočky

Budova NPI - 2. patro

Potoky 267, 760 01 Zlín 

MAPA

 • Konzultační hodiny v kanceláři:

Pondělí:    13:00 – 15:00 

Středa:      10:00 – 14:00 

 • Konzultace telefonicky, písemně, skupinové prezentace:

Pondělí - pátek: 8:00  - 17:00

Na koho se můžete obrátit?

Šárka Pokorná

 •  Regionální zástupkyně DZS pro Zlínský kraj 

sarka.pokorna@dzs.cz 
+420 773 741 518 

Petr Křístek

 • Regionální konzultant pro Zlínský kraj 

petra.kristek@dzs.cz

Dagmar Mega

 • Regionální konzultantka pro Zlínský kraj 

dagmar.mega@dzs.cz

Novinky a události

 • Hledáme lektory českého jazyka a literatury v zahraničí

  Hledáme lektory na univerzity po celém světě pro akademický rok 2023/2024. Hlásit se můžete do 21. ledna.

  Absolvovali jste vysokoškolské studium v magisterském (nebo doktorském) oboru český jazyk a literatura? Ovládáte alespoň jeden světový jazyk? Chcete přispět k propagaci a šíření českého jazyka a kultury v zahraničí a zároveň poznat cizí zemi a její kulturu? Pak jste možná ideálním kandidátem na pozici lektora českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách.

  Budete vyučovat český jazyk a literaturu univerzitní studenty v zahraničí, pořádat kulturní a vzdělávací akce k propagaci české kultury pro veřejnost a spolupracovat s úřady a institucemi zastupujícími Českou republiku v dané zemi.

  „Učit češtinu na univerzitní půdě je skvělou cestou jak přiblížit naše myšlení, zvyklosti a tradice jiné kultuře - to všechno jazyk odráží. Vidět, jak s každou další hodinou vzrůstá ve studentech zájem o vše české a jak se hlásí na studijní pobyty u nás, je velmi naplňující a nezaměnitelný pocit,“ přibližuje svoji zkušenost bývalá lektorka českého jazyka na univerzitě v Madridu a současná ambasadorka DZS Eva Halanová.

  Co všechno práce lektorů v zahraničí obnáší? To vám přiblíží pátý díl podcastu Za hranicí, kde jsme si o této zkušenosti povídali s Jiřím Bernkopfem, lektorem češtiny v Rumunsku.

  Další informace o práci lektorech zjistíte na stránkách Programu podpory českého kulturního dědictví.

  Přihlášky zasílejte do 21. ledna 2023. Momentálně hledáme lektory a lektorky pro akademický rok 2023/2024 do zemí ze seznamu níže. Podrobné informaci o pozici včetně podmínek, které musí uchazeč splnit, najdete v jednotlivých inzerátech:

  Výběrová řízení vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS).

  Náhlédněte pod pokličku života učitelů u krajanů a lektorů v zahraničí, kteří působí po celém světě s Programem podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

   

 • Univerzita Tomáše Bati hostila významné osobnosti českých univerzit, úřadu vlády a Domu zahraniční spolupráce

  19. 10. se na půdě rektorátu UTB ve Zlíně sešli zástupci českých univerzit a státních institucí, aby v moderované debatě u kulatého stolu probraly přínosy členství v EU pro české univerzity a mezinárodní spolupráce a předestřeli své vize za své obory do budoucna. Za Dům zahraniční spolupráce se se svými zkušenostmi a podněty v těchto oblastech podělila Lenka Procházková, vedoucí bruselské kanceláře CZELO.

  Záznam z celé debaty můžete sledovat ZDEkulaty stul

 • Valaští skláři umí! Získali celoevropské ocenění European Innovative Teaching Award za inovativní vzdělávací projekt

   

  V oblasti odborného vzdělávání a přípravy mezi 25ti školami se umístila i škola ze Zlínského kraje -  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí. Gratulujeme!

   

  Téma roku 2022 bylo - ‘Učíme se spolu, podporujeme kreativitu a udržitelnost‘, které přímo navazuje na iniciativu Evropské komise Nový evropský Bauhaus (NEB).

  Ta ocenila celkem 98 projektů z 29 evropských zemí, 4 z nich realizovány školami z České republiky.

  Více o ocenění si přečtěte ZDE.

  ocenění

   

 • DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE SI UŽILY TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

  Baťův mrakodrap a jeho okolí žilo v sobotu 1. října třináctým ročníkem Dne Zlínského kraje. Pestrý celodenní program pro celou rodinu si nenechalo ujít několik tisíc návštěvníků. A náš Dům zahraniční spolupráce u toho nemohl chybět!

  Stánek DZS, na kterém jsme prezentovali možnosti mezinárodního vzdělávání byl jedním z mnoha, kteří návštěvníci mohli navštívit. Kromě prezentace středních škol, farmářských produktů kraje, ukázky lidových řemesel a spousty dalších atrakcí pro všechny věkové skupiny, včetně projížďky Baťovým výtahem v mrakodrapu budovy 21, také akci provázel Běh Emila Zátopka, jako připomínka 100 let od narození tohoto legendárního běžce a nově byla akce propojena se závody horských kol Zlínská 50 a zapsal se i nový rekord dárců kostní dřeně kampaně Jedu na dřeň. Vyvrcholením dne pak byly koncerty známých kapel INE KAFE a Mňága a Žďorp. Akci si zkrátka užili úplně všichni účastníci, kteří odcházeli nabyti dojmy, inspirací a informacemi.

  DZS DK Zlin

  Děkujeme, že jste přišli a už teď se těšíme na příští ročník 2023!

 • Seminář Epale

  Program EPALE Česká republika pořádá semináře v regionech na různá témata užitečná pro lektorskou práci a atraktivní pro oblast vzdělávání dospělých. 21. 6. proběhl regionální seminář programu ve Zlíně na téma Kreativita a interaktivita v lektorské práci.

 • Předsedáme Evropě _ Barum Czech Rally Zlín 26. 8. 2022

  Přijďte za námi na Náměstí Míru ve Zlíně a užijte si velkolepou show k oslavě Českého předsednictví!

  26. 8. od 12:00 mimo bohatý kulturní program na vás čekají soutěže o ceny a trochu znalostí o EU.

  předsednictví EU Zlín

  Kromě velkolepých aut soutěže Barum rally se na vás těší kapela The Silver Spoons a regionální kapela nadějných umělců Niemandi.

  Akce se koná s laskavým svolením Barum Czech Rally Zlín.

  Více info na  https://www.facebook.com/ec.zlinhttps://www.facebook.com/eurodeskzlinsky

 • Kraj může být lídrem mezinárodního vzdělávání a stát se oporou školám, říká Martina Němcová z Krajského úřadu ve Zlíně

  V novém dílu podcastu Projektor jsme si povídali s Martinou Němcovou o roli kraje v projektech mezinárodního vzdělávání.

  Projektová koordinátorka Martina Němcová se na Krajském úřadu ve Zlíně věnovala projektům mezinárodního vzdělávání dlouhodobě a intenzivně. Zlínský kraj se do nich pravidelně zapojuje především v rámci programu Erasmus+ již od roku 2011 a Němcová se stala jejich hlavní koordinátorkou. Řada z nich byla nejen v kontextu Zlínského kraje svým pojetím a tématem průkopnická. Například projekt Pozitivní integrace romských dětí do škol získal v roce 2015 od Domu zahraniční spolupráce ocenění Pečeť kvality. Více

 • Letní dílna Scientix – STEM

  17.-19. 8. 2022 proběhne ve Zlíně Univerzitě Tomáše Bati a její technologické fakultě letní dílna pro pedagogy předmětů STEM (matematika, fyzika, chemie a přírodní vědy).

  Učitelé základních a středních škol mohou zažít tři dny nabité praktickými workshopy a zjistit, jaké možnosti se nabízí v online prostředí pro mezinárodní spolupráci a platformě eTwinning určené pro síťování a inspiraci pedagogů jak českých, tak zahraničních z jejich realizovaných projektů. Více informací včetně registrace najdete v tomto článku.

 • Setkání ředitelů SŠ a VOŠ Zlínského kraje

  21. 6. proběhlo pod vedením Zlínského kraje setkání ředitelů středních a vyšších odborných škol, kde DZS prezentoval možnosti programů zahraničního vzdělávání pro tuto oblast školství, jak pro žáky, tak pro pedagogické i nepedagogické pracovníky s mládeží na grantové období 2021 – 2027. 

  Zároveň byla představena nová zlínská pobočka DZS v regionu a její zástupce. Podporu programům zahraniční spolupráce i rozšíření sítě DZS do našeho regionu vyjádřila osobně i paní radní za školství a kulturu Zuzana Fišerová. Budeme se tedy těšit na úspěšnou spolupráci. 

Další kraje

V dalších krajích, kde pobočky zatím nemáme, se i nadále můžete obrátit na naše regionální konzultanty.

 • Hl. m. Praha

Alžběta Šidlová, alzbeta.sidlova@dzs.cz

Natálie Havlíčková, natalie.havlickova@dzs.cz

 • Karlovarský kraj

Markéta Kavalíková, marketa.kavalikova@dzs.cz

Daniel Grigar, daniel.grigar@dzs.cz

 • Královéhradecký kraj

Kateřina Křikavová, katerina.krikavova@dzs.cz

Olga Prázová, olga.prazova@dzs.cz

Barbora Tmějová, barbora.tmejova@dzs.cz

 • Liberecký kraj

Martin Fišer, martin.fiser@dzs.cz

 • Pardubický kraj

Lucie Boukalová, lucie.boukalova@dzs.cz

Andrea Ubrýová, andrea.ubryova@dzs.cz

 • Plzeňský kraj

Jana Kotalová, jana.kotalova@dzs.cz

Petra Lišková, petra.liskova@dzs.cz

 • Středočeský kraj

Jana Dvořáková, jana.dvorakova@dzs.cz

 • Ústecký kraj

Michaela Kosíková, michaela.kosikova@dzs.cz

Lenka Petráková, lenka.svobodova@dzs.cz

 • Vysočina

Michaela Neumannová, michaela.neumannova@dzs.cz