Study in the Czech Republic

Study in the Czech Republic

Iniciativa Study in the Czech Republic (www.studyin.cz) propaguje české vysoké školství s cílem představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

Web programu

Dům zahraniční spolupráce se od roku 2004 zabývá propagací českého vysokého školství pod značkou Study in the Czech Republic. Cílem je představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách.

Mezi aktivity realizované v rámci Study in the Czech Republic patří:

  • webová stránka www.studyin.cz;
  • portál studijních programů;
  • propagace studia v České republice na sociálních sítích (Facebook, Youtube, Instagram);
  • účast na veletrzích vysokoškolského vzdělávání;
  • zprostředkovávání nabídek ke spolupráci;
  • příprava a distribuce informačních materiálů;
  • spolupráce s českými zastupitelskými úřady a Českými centry v zahraničí;
  • informační servis pro vysoké školy;
  • spolupráce s vysokými školami v rámci pracovní a kontaktní sítě Study in the Czech Republic.

 

Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Více novinek
Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí