ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Publikace

Datum Název Typ Popis
31. 1. 2020 Dlouhodobé mobility ErasmusPRO s principy ECVET pdf Publikace obsahuje příklady dlouhodobých stáží s využitím systému ECVET, realizovaných vybranými českými odbornými školami. 
27. 12. 2017 Mid-Term Evaluation of the Use of ECVET within the Erasmus+ Programme pdf Anglický překlad publikace „Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+“
27. 12. 2017 Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ pdf Střednědobé hodnocení shrnuje dosažené výsledky implementace ECVET, identifikuje jejich pozitivní a negativní rysy a navrhnuje záměry v implementaci ECVET pro příští léta. 
4. 8. 2017 How to Assess, validate and recognise learning outcomes pdf Anglický překlad příručky „Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení“
28. 12. 2016 Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení pdf Cílem této příručky je usnadnit realizátorům projektů mobility, kteří ve svých projektech vytvářejí a používají jednotky výsledků učení, proceduru hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. 
7. 3. 2016 Report on the implementation of ECVET in the Czech Republic pdf Anglický překlad Zprávy o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
22. 2. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v ČR pdf Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu