ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Filmy

Základní informace o ECVET ve filmu Do Evropy na zkušenou :

 Jaké byly první zkušenosti s realizací systému ECVET? Zhlédněte film Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi: