01

30. 11. 2019

Co je to ECVET?

Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je jeden z nástrojů na podporu rozvoje a kvality odborného vzdělávání v zemích Evropské unie. Tento systém usnadňuje vzdělávaným osobám shromažďování, uznávání a přenos jejich ohodnocených výsledků učení se zřetelem k získání určité kvalifikace. ECVET se nejčastěji využívá při mobilitě v odborném vzdělávání (například v projektech mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci odborných praxí žáků odborných škol v podnicích) a v celoživotním vzdělávání. Více informací o ECVET naleznete na http://www.dzs.cz/cz/ecvet a http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/