09

30. 11. 2019

Co je jednotka výsledků učení? (JVU, Unit of learning outcomes – ULO)

Jednotka výsledků učení je dokument, ve kterém se uvádějí informace potřebné pro žádoucí průběh mobility, tedy zejména výsledky učení, které si má účastník osvojit. Doporučuje se, aby v jednotce výsledků učení byly uvedeny tyto údaje:

1) Název jednotky výsledků učení

2) Kód a název oboru vzdělání daného účastníka a ideálně také kód a název profesní kvalifikace NSK, k níž se obsah mobility vztahuje, viz www.narodnikvalifikace.cz

3) Stupeň Evropského rámce kvalifikací (EQF), k němuž se související obor vzdělání nebo profesní kvalifikace vztahují

4) Výčet očekávaných výsledků učení

5) Délka stáže, která se obvykle uvádí počtem dnů nebo hodin Jednotka výsledků učení může být částí jedné či více kvalifikací. Národní tým ECVET expertů vypracoval návrh šablony pro tvorbu JVU a návrh šablony hodnotícího záznamu k JVU. Oba tyto dokumenty jsou dostupné na adrese: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/.