06

30. 11. 2019

Je potřeba používat v ECVET nějaké specifické dokumenty?

Ano. Jde o tři specifické dokumenty, které smluvně ukotví vzájemnou důvěru a podpoří transparentnost mobility:

1) Memorandum o porozumění

2) Smlouva o učení

3) Jednotka výsledků učení