05

30. 11. 2019

Jak je používání ECVET rozšířeno v České republice?

ECVET u nás využívají téměř všichni realizátoři projektů mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+ (nejčastěji odborné školy všech druhů). Využívání prvků ECVET je však už časté i v rámci odborné praxe nebo odborného výcviku realizovaných na pracovištích zaměstnavatelů v ČR. Jde především o jasné vymezení a zpřesnění obsahu praktické přípravy prostřednictvím očekávaných výsledků učení, a to včetně využití vhodných odborných způsobilostí ze souvisejících profesních kvalifikací NSK. Jedná se o žádaný průnik počátečního a dalšího odborného vzdělávání, který často aplikují školy, jež jsou autorizovanými osobami souvisejících profesních kvalifikací. Méně se zatím používání ECVET u nás rozšířilo při dalším vzdělávání zaměstnanců v podnicích nebo při rekvalifikacích uchazečů o zaměstnání