ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

FAQ

Co je to ECVET?
Zobrazit odpověď

Co je v systému ECVET pojem kredit?
Zobrazit odpověď

Co jsou to výsledky učení?
Zobrazit odpověď

Jak je používání ECVET rozšířeno v České republice?
Zobrazit odpověď

Je potřeba používat v ECVET nějaké specifické dokumenty?
Zobrazit odpověď

Co je Memorandum o porozumění?
Zobrazit odpověď

Co je Smlouva o učení?
Zobrazit odpověď

Co je jednotka výsledků učení? (JVU, Unit of learning outcomes – ULO)
Zobrazit odpověď

Co je to Skupina výsledků učení?
Zobrazit odpověď

Jak vytvořit správný název jednotky výsledků učení?
Zobrazit odpověď