Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

ÚVOD

Akademická informační agentura (dále AIA) informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv.

V současné době jsou to dohody se zhruba 35 zeměmi po celém světě.

Před začátkem akademického roku zpracovává AIA z podkladů MŠMT přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.

Stipendia jsou určena pro studenty a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, ale také pro vědce a vědkyně veřejných vysokých škol. Studijní pobyty mohou trvat až jeden akademický rok, výjimečně celé studium. V nabídce jsou také letní jazykové kurzy a výzkumné/ přednáškové pobyty pro učitele a učitelky VŠ – podle konkrétní bilaterální smlouvy.

Nabídky stipendií v zahraničí dle jednotlivých zemí lze vyhledat prostřednictvím VYHLEDAVAČE.

Další aktivity Akademické informační agentury:

Kontakty