Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studentky, studenty a akademické pracovnice a pracovníky veřejných vysokých škol, pro studentky a studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím.

  • Shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí.
  • Zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. V průběhu akademického roku vykonává na základě pokynů MŠMT administrativně - organizační práce související s výběrem kandidátů na vypsané stipendijní pobyty. Ke konkrétním nabídkám stipendií poskytují pracovníci AIA poradenský servis.
  • Průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí.

Vyhledavač studijních nabídek v zahraničí

Studijní nabídky v zahraničí dle jednotlivých zemí lze vyhledat prostřednictvím VYHLEDAVAČE.
UPOZORŇUJEME, že je nutné se seznámit se všemi souvisejícími informacemi v příslušných sekcích, ke kterým se nabídky vážou, tj. s informacemi v podrubrikách sekcí Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia, Další studijní nabídky – VŠ).

Jak vyhledávat informace na webové stránce AIA

Menu má 2 úrovně. Požadovaná informace se zobrazí teprve po odkliknutí příslušné nabídky v 2. úrovni menu, tj. je nutno kliknout nejprve na příslušné tlačítko v první/horní úrovni menu, a následně na příslušné tlačítko druhé/dolní úrovně.

Jak postupovat, pokud se dokument v pdf automaticky neotevře

Některé informace jsou zveřejněny jako dokumenty ve formátu pdf.  Pokud se Vám tyto dokumenty neotevřou automaticky přímo ze stránky, doporučujeme si nejprve dokument uložit do svého počítače - pravým tlačítkem myši klikněte na odkaz (název) a z menu vyberte možnost "Uložit cíl jako...".

Kontakt:

Dům zahraniční spolupráce
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00  Praha 1
 
kontaktní e-mail AIA: aia@dzs.cz
 

Úřední hodiny:

Po - Čt      11:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Pá             11:00 - 12:00
 
Případně dle dohody.
 
 
Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Více novinek