Akademická informační agentura AIA

Akademická informační agentura AIA

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží pro učitele německého a francouzského jazyka.  AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraniči.

ÚVOD

Akademická informační agentura (dále AIA) informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv.

V současné době jsou to dohody se zhruba 30 zeměmi po celém světě.

Před začátkem akademického roku zpracovává AIA z podkladů MŠMT přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.

Stipendia jsou určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, ale také pro vědce veřejných vysokých škol. Studijní pobyty mohou trvat až jeden akademický rok, výjimečně celé studium. V nabídce jsou také letní jazykové kurzy a výzkumné/ přednáškové pobyty pro učitele VŠ – podle konkrétní bilaterální smlouvy.

Nabídky stipendií v zahraničí dle jednotlivých zemí lze vyhledat prostřednictvím VYHLEDAVAČE.

Další aktivity Akademické informační agentury:

Kontakty

 

 
Novinky

Nejsou k dispozici žádné novinky

Více novinek