Byly zveřejněny předběžné verze pracovních programů 2023–2024 Horizontu Evropa!

CZELO

Předběžné verze umožní žadatelům včasnou přípravu na nadcházející období 2023-2024.