JAPONSKO - Pobyty pro studenty (absolventy) MSP a DSP

PDF (90 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Japonsko
Spojené státy americké
Spojené státy americké
Spojené státy americké
Spojené státy americké
NĚMECKO - DAAD - Bilaterální výměna vědců

PDF (136 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Studijní cesty skupin studentů

PDF (100 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP ve všech vědních oborech

PDF (83 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP v uměleckých oborech

PDF (84 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
Lotyšsko
Spojené státy americké
NĚMECKO DAAD 20-21_Universität Bremen_Letní škola NJ - online

PDF (186 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Německo
Spojené státy americké