ALBÁNIE - Pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP

PDF (65 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Albánie
ALBÁNIE - Letní škola albánského jazyka

PDF (65 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Albánie
ALBÁNIE - Pobyty pro VŠ učitele

PDF (65 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Albánie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Moldávie
Velká Británie
Univerzita v Tiraně_Jazykový kurz 09_10_2019

PDF (477 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Albánie
Velká Británie
Moldávie