ČÍNA - Letní kurzy čínštiny pro učitele

PDF (83 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Čína
ČÍNA - Studijní pobyty pro VŠ studenty

PDF (68 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Čína
ČÍNA - Studijní pobyty pro studenty sinologie

PDF (66 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Čína
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Čína
Moldávie
Velká Británie
Nanjing University Studijní pobyt_06_01_2020

PDF (476 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Čína