INDIE - Kautilya Fellows Programme 2022

PDF (121 kB) Další nabídky

Indie
PERU - Studijní a výzkumné pobyty

PDF (84 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Peru
CHORVATSKO - Letní kurz chorvatského jazyka

PDF (70 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Chorvatsko
Moldávie
Moldávie
Univerzita_Ucayali-Studijní pobyt-Rollo Alexandr_18_05_2017

PDF (343 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Peru