PERU - Studijní a výzkumné pobyty

PDF (84 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Peru
ŘECKO - Pobyty pro akademické pracovníky

PDF (83 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Řecko
Moldávie
Moldávie
Iónská univerzita_Korfu-Jazykový kurz_01_19_09_2017

PDF (180 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Řecko
Univerzita_Ucayali-Studijní pobyt-Rollo Alexandr_18_05_2017

PDF (343 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Peru
Krétská_univerzita-Jazykový_kurz-Janeček_Lukáš_18_10_2016

PDF (211 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Řecko