PERU - Studijní a výzkumné pobyty

PDF (84 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Peru
RUMUNSKO - Letní kurz rumunštiny pro VŠ studenty a učitele

PDF (67 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Rumunsko