ŘECKO - Pobyty pro akademické pracovníky

PDF (83 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Řecko
ITÁLIE - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP

PDF (57 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Itálie
Nizozemsko