ŘECKO - Pobyty pro akademické pracovníky

PDF (83 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Řecko
Tchaj-wan
Tchaj-wan
Tchaj-wan
Španělsko
Španělsko
Moldávie
Tchaj-wan
Moldávie
Iónská univerzita_Korfu-Jazykový kurz_01_19_09_2017

PDF (180 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Řecko