PERU - Studijní a výzkumné pobyty

PDF (65 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Peru
Moldávie
Moldávie
Univerzita_Ucayali-Studijní pobyt-Rollo Alexandr_18_05_2017

PDF (343 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Peru