Polsko
Polsko
Vratislavská_univerztia-Studijní_pobyt-Dragan_Anna_19_05_2017

PDF (179 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
Vratislavská_univerzita-Studijní_pobyt-Trubka_Jiří_19_05_2017

PDF (179 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
Vratislavská univerztita_Studijní pobyt_02_12_01_2017

PDF (154 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
University of Agriculture_Hana Běhalová_Stud.pobyt_12_01_2017

PDF (174 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
Polsko
Technická univerzita Štětín_Studijní pobyt_03_12_01_2017

PDF (170 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko