NĚMECKO - DAAD - Konrad Zuse Schools of Excellence in AI - MSP, DSP, absolventi BSP

PDF (66 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Graduate School Scholarship Program - DSP

PDF (62 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - ERA Green Hydrogen - MSP, DSP, postdoktorandi

PDF (69 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Letní kurzy

PDF (62 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Výzkumné pobyty pro akademiky a vědce

PDF (63 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Nová pozvání pro bývalé stipendisty (alumni)

PDF (86 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP ve všech vědních oborech

PDF (56 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP v uměleckých oborech

PDF (58 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Pobyty pro studenty DSP, absolventy MSP a postdoktorandy

PDF (81 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - BTHA - Pobyty pro studenty MSP a DSP

PDF (105 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo