NĚMECKO - DAAD - Nová pozvání pro bývalé stipendisty (alumni)

PDF (86 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP ve všech vědních oborech

PDF (56 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Stipendia ke studiu MSP v uměleckých oborech

PDF (58 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - DAAD - Pobyty pro studenty DSP, absolventy MSP a postdoktorandy

PDF (81 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
NĚMECKO - BTHA - Pobyty pro studenty MSP a DSP

PDF (105 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Německo
Polsko
Korejská republika
Thajsko
Německo