Find your place on the map: How to be more visible in Brussels?

Na září pro vás připravujeme novou sérii webinářů zaměřenou na bližší představení významných bruselských stakeholderů v oblasti výzkumu a vzdělávání. Dozvíte se, jaké asociace či sdružení vysokoškolských a výzkumných institucí jsou v Bruselu viditelné, jaké jsou možnosti zapojení a proč je dobré být jejich součástí. 

Série Find your place on the map: How to be more visible in Brussels? bude probíhat během celého září. Jejím cílem je jednak poskytnout obecný přehled o stakeholderech, jejichž hlas je v Bruselu slyšet, jednak motivovat české výzkumné a vysokoškolské instituce k aktivnější činnosti v těchto sítích, ideálně vysíláním svých vlastních zástupců do Bruselu. Série se bude skládat z 5 webinářů, z nichž je každý zaměřen na představení jiné skupiny zainteresovaných stran. Jednotlivá setkání budou probíhat prostřednictvím MS Teams a budou trvat zhruba hodinu, přičemž bude dostatek času také na otázky z publika. 

Podívejte se na kompletní program a nezapomeňte se registrovat na webináře, o které máte zájem:

Přílohy ke stažení