Německy snadno, rychle a online. Deutsch attrAktiv i letos inspiroval budoucí učitele německého jazyka

Sabine Borovanská, Akademická informační agentura

Academic Information Agency eTwinning Dům zahraniční spolupráce

Reportáž ze setkání českých studentů německého jazyka se zástupci z DZS, Goethe-Institutem, DAAD a dalšími organizacemi.

Letošní vydání Deutsch attrAktiv se konalo 10. listopadu kompletně v online prostoru. Oblíbená akce si dlouhodobě neklade za cíl jen představit studentům německého jazyka stipendijní možnosti, ale také inspirovat je pro jejich budoucí učitelskou dráhu. Deutsch attrAktiv úspěšně pořádáme od roku 2015. Akce umožní budoucím učitelům němčiny seznámení s institucemi a navázání kontaktů v České republice, které budou důležité pro jejich budoucí pedagogickou činnost. Workshop se zkušeným referentem akci doplňuje a obohacuje,“, upřesnil Knuth Noke, zástupce ředitele Goethe-Institutu v Praze.

Celou akci organizoval Goethe-Institut ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou DAAD a Domem zahraniční spolupráce (DZS). Pro účastníky připravili pestrý celodenní program, a to i přesto, že se celá akce musela konat online. „O to větší radost máme z toho, že celý program vůbec mohl proběhnout online. Nic sice nenahradí osobní setkání, ale akce určitě dokázala účastníkům nabídnout nové impulzy, nápady a především informace. Zde chceme poděkovat Domu zahraniční spolupráce, který toto digitální setkání umožnil,“ dodal Noke.

Organizátoři sestavili program tak, aby byl pro studenty co nejvíce interaktivní. Po dopolední prezentaci Goethe-Institutu a DAAD o různých formách podpory i konzultací a v neposlední řadě možnostech stipendia pro učitele a studenty německého jazyka, zpestřil program kvíz Kahoot. Za DZS prezentovala Akademická informační agentura různé možnosti zapojení do mezinárodních seminářů a hospitačních stáží na německých školách. Zástupci programu eTwinning, který je rovněž spravován DZS, hovořili o online výměně zkušeností učitelů v rámci celé Evropy. Na workshopu s německým referentem Marcelem Hindererem z Pedagogické vysoké školy Freiburg si zase mohli budoucí učitelé vyzkoušet, jak vystoupit před třídou, jak žáky co nejlépe zaujmout, a to i během online-výuky.

Záběr z kvízu Kahoot!, který organizoval Goethe-Institut Praha
Záběr z kvízu Kahoot!, který organizoval Goethe-Institut Praha

I o přestávkový program bylo postaráno. „Účastníci obdrželi před konáním akce poštou pestrý infobalíček, který obsahoval mimo informačních materiálů i malý snack pro plánované přestávky během online vysílání a spoustu vitamínů, které se v dnešní době hodí,“ vysvětlila Barbora Boušová z DAAD Praha.

V odpolední části představilo koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem takzvanou Jazykovou animaci, což je nekonvenční a hravá metoda učení jazyka. Česko-německý fond budoucnosti prezentoval řádu aktivit, které podporuje setkávání žáků obou zemí, školní partnerství a obecně rozvíjí a podporuje kontakty mezi ČR a Německem. Novinkou je zjednodušený program Začínáme!, který je možné využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže, tak na přípravu společných projektů. Projekt Do Německa na zkušenou, který má za cíl informovat co nejvíce mladých lidí v Česku o možnostech studijních, dobrovolnických a pracovních pobytů v Německu, prezentační část programu zakončil . Právě při poslední prezentaci selhávala technika a nebyl dobře slyšet zvuk. Noční můra pro pořadatele, řeknete si. Ale protože řečníci, kterým bylo rozumět, kolegyni z projektu Do Německa na zkušenou pohotově zastoupili, vznikla nakonec velmi živá prezentace. A spokojení byli i studenti.

Záběr z prezentace eTwinning
Záběr z prezentace eTwinning

„Nejvíce mě potěšilo, že se akce nakonec i přes nepříznivou situaci uskutečnila, protože už na VŠ končím a byla to tak pro mě poslední možnost. Načerpala jsem inspiraci se hrou Kahoot! a hned ji vyzkoušela. U mých žáků sklidila veliký ohlas. Samozřejmě mile potěšil i balíček, který dorazil poštou,“ neskrývala nadšení Michaela Plocová, studentka z Univerzity Hradec Králové. Další účastnice Tereza Hašková studující na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích zase ocenila informace o pestré škále stipendijních projektů. „Jako studentka germanistiky jsem se již s některými organizacemi setkala (Goethe Institut, DAAD, Do Německa na zkušenou), jsem ale moc ráda, že nám byly prezentovány i jiné projekty, které se týkají učitelů (AIA a další). Protože už sama na základní škole učím, bylo toto seznámení velmi přínosné a doufám, že se do budoucna nějakého projektu zúčastním,“ popisovala Hašková.

Přes úspěch setkání i v online prostoru však jistě účastnící i organizátoři doufají, že jim zlepšená epidemiologická situace umožní příští rok i osobní setkání. „Těšíme se, že příští ročník akce budeme moci uspořádat jako obvykle prezenčně a studenty z celé České republiky budeme moci opět pozvat na výlet do Prahy, “ potvrdila i Barbora Boušová z DAAD Praha.